2021 Toyota RAV4 vs 2021 Chevrolet Blazer

Model 2021 Toyota RAV4 2021 Chevrolet Blazer
Body Styles SUV SUV
MSRP $26,150 - $37,180 $28,800 - $44,700
Invoice $24,451 - $34,950 $28,771 - $42,644
Gas Mileage 28-40 mpg 22-24 mpg
Specs 2021 Toyota RAV4 Specs 2021 Chevrolet Blazer Specs
Transmission A A
Drivetrain AWD, FWD AWD, FWD
Engine Type 4 Cylinder 4 Cylinder, V6
Fuel Type Gasoline, Hybrid Gasoline
Interior Features 2021 Toyota RAV4 Interior Features 2021 Chevrolet Blazer Interior Features
Warranty 2021 Toyota RAV4 Warranty 2021 Chevrolet Blazer Warranty
Safety Ratings 2021 Toyota RAV4 Safety Ratings 2021 Chevrolet Blazer Safety Ratings
Powered by Chrome