2021 Chevrolet Blazer vs 2021 Toyota RAV4

Model 2021 Chevrolet Blazer 2021 Toyota RAV4
Body Styles SUV SUV
MSRP $28,800 - $44,700 $26,150 - $37,180
Invoice $28,771 - $42,644 $24,451 - $34,950
Gas Mileage 22-24 mpg 28-40 mpg
Specs 2021 Chevrolet Blazer Specs 2021 Toyota RAV4 Specs
Transmission A A
Drivetrain AWD, FWD AWD, FWD
Engine Type 4 Cylinder, V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline, Hybrid
Interior Features 2021 Chevrolet Blazer Interior Features 2021 Toyota RAV4 Interior Features
Warranty 2021 Chevrolet Blazer Warranty 2021 Toyota RAV4 Warranty
Safety Ratings 2021 Chevrolet Blazer Safety Ratings 2021 Toyota RAV4 Safety Ratings
Powered by Chrome