2004 Suzuki Vitara vs 2021 Toyota RAV4

Model 2004 Suzuki Vitara 2021 Toyota RAV4
Body Styles SUV SUV
MSRP $0 - $0 $0 - $0
Invoice $0 - $0 $0 - $0
Gas Mileage 20-20 mpg 28-40 mpg
Specs 2004 Suzuki Vitara Specs 2021 Toyota RAV4 Specs
Transmission A, M A
Drivetrain 4WD, RWD AWD, FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline, Hybrid
Interior Features 2004 Suzuki Vitara Interior Features 2021 Toyota RAV4 Interior Features
Warranty 2004 Suzuki Vitara Warranty 2021 Toyota RAV4 Warranty
Safety Ratings 2004 Suzuki Vitara Safety Ratings 2021 Toyota RAV4 Safety Ratings
Powered by Chrome