2022 Honda Odyssey vs 2015 Mazda MAZDA5

Model 2022 Honda Odyssey 2015 Mazda MAZDA5
Body Styles Minivan Wagon
MSRP $32,290 - $48,020 $21,240 - $24,770
Invoice $30,772 - $44,006 $20,325 - $23,698
Gas Mileage 23-23 mpg 24-24 mpg
Specs 2022 Honda Odyssey Specs 2015 Mazda MAZDA5 Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2022 Honda Odyssey Interior Features 2015 Mazda MAZDA5 Interior Features
Warranty 2022 Honda Odyssey Warranty 2015 Mazda MAZDA5 Warranty
Safety Ratings 2022 Honda Odyssey Safety Ratings 2015 Mazda MAZDA5 Safety Ratings
Powered by Chrome