2018 Honda Odyssey vs 2018 Toyota Sienna

Model 2018 Honda Odyssey 2018 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $29,990 - $46,770 $30,850 - $48,715
Invoice $27,429 - $42,734 $28,537 - $44,819
Gas Mileage 23-23 mpg 21-23 mpg
Specs 2018 Honda Odyssey Specs 2018 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2018 Honda Odyssey Interior Features 2018 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2018 Honda Odyssey Warranty 2018 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2018 Honda Odyssey Safety Ratings 2018 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome