GMC Yukon ›› 2003 ›› 2003 GMC Yukon Tire Size

Shopping Tools

2003 GMC Yukon

Select another year: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Select another model: Envoy Envoy XL Safari Safari Cargo Savana Cargo Savana Cutaway Savana Passenger Sierra 1500 Sierra 1500HD Sierra 2500 Sierra 2500HD Sierra 3500 Sonoma Yukon Yukon Denali Yukon XL

Tires

Compare the 2003 GMC Yukon tires across different trims / styles.

SLE 4dr 1500 SLE

Tires

Front Tire Order Code QMK
Front Tire Order Code QGD
Front Tire Order Code QNK
Front Tire Order Code QBN
Front Tire Order Code QMJ
Rear Tire Order Code QMK
Rear Tire Order Code QGD
Rear Tire Order Code QNK
Rear Tire Order Code QBN
Rear Tire Order Code QMJ
Spare Tire Order Code QMK
Spare Tire Order Code QGD
Spare Tire Order Code QNK
Spare Tire Order Code QBN
Spare Tire Order Code QMJ
Front Tire Size P265/75R16
Front Tire Size P245/75R16
Front Tire Size LT245/75R16C
Front Tire Size P265/70R16
Rear Tire Size P265/75R16
Rear Tire Size P245/75R16
Rear Tire Size LT245/75R16C
Rear Tire Size P265/70R16
Spare Tire Size P265/75R16
Spare Tire Size P245/75R16
Spare Tire Size LT245/75R16C
Spare Tire Size P265/70R16
Front Tire Capacity (lbs) 2100
Front Tire Capacity (lbs) - TBD -
Front Tire Capacity (lbs) 2184
Rear Tire Capacity (lbs) 2100
Rear Tire Capacity (lbs) - TBD -
Rear Tire Capacity (lbs) 2184
Spare Tire Capacity (lbs) 2100
Spare Tire Capacity (lbs) - TBD -
Spare Tire Capacity (lbs) 2184
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 678

SLT 4dr 1500 SLT

Tires

Front Tire Order Code QMK
Front Tire Order Code QGD
Front Tire Order Code QNK
Front Tire Order Code QBN
Front Tire Order Code QMJ
Rear Tire Order Code QMK
Rear Tire Order Code QGD
Rear Tire Order Code QNK
Rear Tire Order Code QBN
Rear Tire Order Code QMJ
Spare Tire Order Code QMK
Spare Tire Order Code QGD
Spare Tire Order Code QNK
Spare Tire Order Code QBN
Spare Tire Order Code QMJ
Front Tire Size P265/75R16
Front Tire Size P245/75R16
Front Tire Size LT245/75R16C
Front Tire Size P265/70R16
Rear Tire Size P265/75R16
Rear Tire Size P245/75R16
Rear Tire Size LT245/75R16C
Rear Tire Size P265/70R16
Spare Tire Size P265/75R16
Spare Tire Size P245/75R16
Spare Tire Size LT245/75R16C
Spare Tire Size P265/70R16
Front Tire Capacity (lbs) 2100
Front Tire Capacity (lbs) - TBD -
Front Tire Capacity (lbs) 2184
Rear Tire Capacity (lbs) 2100
Rear Tire Capacity (lbs) - TBD -
Rear Tire Capacity (lbs) 2184
Spare Tire Capacity (lbs) 2100
Spare Tire Capacity (lbs) - TBD -
Spare Tire Capacity (lbs) 2184
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 678

SLE 4dr 1500 4WD SLE

Tires

Front Tire Order Code QMK
Front Tire Order Code QGD
Front Tire Order Code QNK
Front Tire Order Code QBN
Front Tire Order Code QMJ
Rear Tire Order Code QMK
Rear Tire Order Code QGD
Rear Tire Order Code QNK
Rear Tire Order Code QBN
Rear Tire Order Code QMJ
Spare Tire Order Code QMK
Spare Tire Order Code QGD
Spare Tire Order Code QNK
Spare Tire Order Code QBN
Spare Tire Order Code QMJ
Front Tire Size P265/75R16
Front Tire Size P245/75R16
Front Tire Size LT245/75R16C
Front Tire Size P265/70R16
Rear Tire Size P265/75R16
Rear Tire Size P245/75R16
Rear Tire Size LT245/75R16C
Rear Tire Size P265/70R16
Spare Tire Size P265/75R16
Spare Tire Size P245/75R16
Spare Tire Size LT245/75R16C
Spare Tire Size P265/70R16
Front Tire Capacity (lbs) 2100
Front Tire Capacity (lbs) - TBD -
Front Tire Capacity (lbs) 2184
Rear Tire Capacity (lbs) 2100
Rear Tire Capacity (lbs) - TBD -
Rear Tire Capacity (lbs) 2184
Spare Tire Capacity (lbs) 2100
Spare Tire Capacity (lbs) - TBD -
Spare Tire Capacity (lbs) 2184
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 678

SLT 4dr 1500 4WD SLT

Tires

Front Tire Order Code QMK
Front Tire Order Code QGD
Front Tire Order Code QNK
Front Tire Order Code QBN
Front Tire Order Code QMJ
Rear Tire Order Code QMK
Rear Tire Order Code QGD
Rear Tire Order Code QNK
Rear Tire Order Code QBN
Rear Tire Order Code QMJ
Spare Tire Order Code QMK
Spare Tire Order Code QGD
Spare Tire Order Code QNK
Spare Tire Order Code QBN
Spare Tire Order Code QMJ
Front Tire Size P265/75R16
Front Tire Size P245/75R16
Front Tire Size LT245/75R16C
Front Tire Size P265/70R16
Rear Tire Size P265/75R16
Rear Tire Size P245/75R16
Rear Tire Size LT245/75R16C
Rear Tire Size P265/70R16
Spare Tire Size P265/75R16
Spare Tire Size P245/75R16
Spare Tire Size LT245/75R16C
Spare Tire Size P265/70R16
Front Tire Capacity (lbs) 2100
Front Tire Capacity (lbs) - TBD -
Front Tire Capacity (lbs) 2184
Rear Tire Capacity (lbs) 2100
Rear Tire Capacity (lbs) - TBD -
Rear Tire Capacity (lbs) 2184
Spare Tire Capacity (lbs) 2100
Spare Tire Capacity (lbs) - TBD -
Spare Tire Capacity (lbs) 2184
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Front 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear 678
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 657
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare - TBD -
Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare 678