Honda Accord ›› 2022 ›› 2022 Honda Accord Wheel / Rim Size

2022 Honda Accord

Select another year: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Select another model: Accord Accord Hybrid Civic CR-V CR-V Hybrid HR-V Insight Odyssey Pilot Ridgeline

Wheel / Rim Size

Compare the 2022 Honda Accord wheel and rim size across different trims / styles.

LX LX 1.5T CVT Sedan

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8.5
Front Wheel Size (in) 17 X 7.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 8.5
Rear Wheel Size (in) 17 X 7.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Sport Sport 1.5T CVT Sedan

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 8.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Sport SE Sport SE 1.5T CVT Sedan

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 8.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

EX-L EX-L 1.5T CVT Sedan

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8.5
Front Wheel Size (in) 17 X 7.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 8.5
Rear Wheel Size (in) 17 X 7.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Sport Sport 2.0T Automatic Sedan

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 8.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Touring Touring 2.0T Automatic Sedan

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 8.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel