Honda CR-V Hybrid ›› 2020 ›› 2020 Honda CR-V Hybrid Wheel / Rim Size

2020 Honda CR-V Hybrid

Select another year: 2021 2020

Wheel / Rim Size

Compare the 2020 Honda CR-V Hybrid wheel and rim size across different trims / styles.

LX LX AWD

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 7
Front Wheel Size (in) 17 X 7.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 7
Rear Wheel Size (in) 17 X 7.5
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material

EX EX AWD

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 7
Front Wheel Size (in) 18 X 7.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 7
Rear Wheel Size (in) 18 X 7.5
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material

EX-L EX-L AWD

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 7
Front Wheel Size (in) 18 X 7.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 7
Rear Wheel Size (in) 18 X 7.5
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material

Touring Touring AWD

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 7
Front Wheel Size (in) 19 X 7.5
Rear Wheel Size (in) 19 X 7
Rear Wheel Size (in) 19 X 7.5
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material