Volvo XC90 ›› 2019 ›› 2019 Volvo XC90 Wheel / Rim Size

Shopping Tools

2019 Volvo XC90

Select another year: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Select another model: S60 S90 V60 V90 V90 Cross Country XC40 XC60 XC90

Wheel / Rim Size

Compare the 2019 Volvo XC90 wheel and rim size across different trims / styles.

Momentum T5 FWD Momentum

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 18 X 8
Rear Wheel Size (in) 19 X 8
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 18 X 8
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

R-Design T5 FWD R-Design

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Momentum T5 AWD Momentum

Wheels

Front Wheel Size (in) 19 X 8
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 18 X 8
Rear Wheel Size (in) 19 X 8
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 18 X 8
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Momentum T6 AWD Momentum

Wheels

Front Wheel Size (in) 20 X 9
Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 19 X 8
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 19 X 8
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

R-Design T5 AWD R-Design

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

R-Design T6 AWD R-Design

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Inscription T6 AWD Inscription

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

Momentum T8 eAWD Plug-In Hybrid Momentum

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 19 X 8
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 19 X 8
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material

R-Design T8 eAWD Plug-In Hybrid R-Design

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material

Inscription T8 eAWD Plug-In Hybrid Inscription

Wheels

Front Wheel Size (in) 21 X 9
Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 20 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 20 X 9
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material

Excellence T8 eAWD Plug-In Hybrid Excellence

Wheels

Front Wheel Size (in) 22 X 9
Front Wheel Size (in) 21 X 9
Rear Wheel Size (in) 22 X 9
Rear Wheel Size (in) 21 X 9
Spare Wheel Size (in)
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material