Dodge Spirit ›› 1993 ›› 1993 Dodge Spirit Wheel / Rim Size

1993 Dodge Spirit

Select another year: 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Wheel / Rim Size

Compare the 1993 Dodge Spirit wheel and rim size across different trims / styles.

Base 4dr Sedan Base

ES 4dr Sedan ES