Hyundai Tiburon ›› 1997 ›› 1997 Hyundai Tiburon Wheel / Rim Size

1997 Hyundai Tiburon

Select another year: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 1998 1997
Select another model: Accent Elantra Sonata Tiburon

Wheel / Rim Size

Compare the 1997 Hyundai Tiburon wheel and rim size across different trims / styles.

2dr HB Coupe Manual

Wheels

Front Wheel Size (in) 15 x 6.0
Front Wheel Size (in) 14 x 5.5
Rear Wheel Size (in) 15 x 6.0
Rear Wheel Size (in) 14 x 5.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Front Wheel Material Steel
Rear Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Steel
Spare Wheel Material Steel

2dr HB Coupe Auto

Wheels

Front Wheel Size (in) 15 x 6.0
Front Wheel Size (in) 14 x 5.5
Rear Wheel Size (in) 15 x 6.0
Rear Wheel Size (in) 14 x 5.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Front Wheel Material Steel
Rear Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Steel
Spare Wheel Material Steel

FX 2dr HB Coupe FX Manual

Wheels

Front Wheel Size (in) 15 x 6.0
Front Wheel Size (in) 14 x 5.5
Rear Wheel Size (in) 15 x 6.0
Rear Wheel Size (in) 14 x 5.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel

FX 2dr HB Coupe FX Auto

Wheels

Front Wheel Size (in) 15 x 6.0
Front Wheel Size (in) 14 x 5.5
Rear Wheel Size (in) 15 x 6.0
Rear Wheel Size (in) 14 x 5.5
Spare Wheel Size (in) Compact
Front Wheel Material Aluminum
Rear Wheel Material Aluminum
Spare Wheel Material Steel