Honda CR-V Hybrid ›› 2022 ›› 2022 Honda CR-V Hybrid Tire Size

2022 Honda CR-V Hybrid

Select another year: 2022 2021 2020
Select another model: Accord Accord Hybrid Civic CR-V CR-V Hybrid HR-V Insight Odyssey Pilot Ridgeline

Tires

Compare the 2022 Honda CR-V Hybrid tires across different trims / styles.

EX EX AWD

Tires

Front Tire Order Code
Rear Tire Order Code
Spare Tire Order Code
Front Tire Size P235/55HR19
Front Tire Size P235/60HR18
Rear Tire Size P235/55HR19
Rear Tire Size P235/60HR18
Spare Tire Size

EX-L EX-L AWD

Tires

Front Tire Order Code
Rear Tire Order Code
Spare Tire Order Code
Front Tire Size P235/55HR19
Front Tire Size P235/60HR18
Rear Tire Size P235/55HR19
Rear Tire Size P235/60HR18
Spare Tire Size

Touring Touring AWD

Tires

Front Tire Order Code
Rear Tire Order Code
Spare Tire Order Code
Front Tire Size P235/55HR19
Rear Tire Size P235/55HR19
Spare Tire Size