2017 Toyota RAV4 Hybrid vs 2022 Acura MDX

Model 2017 Toyota RAV4 Hybrid 2022 Acura MDX
Body Styles SUV SUV
MSRP $29,030 - $34,030 $47,200 - $60,950
Invoice $27,288 - $31,988 $45,993 - $57,091
Gas Mileage 32-32 mpg 22-22 mpg
Specs 2017 Toyota RAV4 Hybrid Specs 2022 Acura MDX Specs
Transmission A A
Drivetrain AWD AWD, FWD
Engine Type 4 Cylinder V6
Fuel Type Hybrid Gasoline
Interior Features 2017 Toyota RAV4 Hybrid Interior Features 2022 Acura MDX Interior Features
Warranty 2017 Toyota RAV4 Hybrid Warranty 2022 Acura MDX Warranty
Safety Ratings 2017 Toyota RAV4 Hybrid Safety Ratings 2022 Acura MDX Safety Ratings
Powered by Chrome