2021 Honda Odyssey vs 2020 Toyota Sienna

Model 2021 Honda Odyssey 2020 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $31,790 - $47,820 $31,640 - $49,415
Invoice $30,296 - $43,823 $29,267 - $45,462
Gas Mileage 23-23 mpg 21-22 mpg
Specs 2021 Honda Odyssey Specs 2020 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2021 Honda Odyssey Interior Features 2020 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2021 Honda Odyssey Warranty 2020 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2021 Honda Odyssey Safety Ratings 2020 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome