2017 Honda Odyssey vs 2017 Toyota Sienna

Model 2017 Honda Odyssey 2017 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $29,850 - $45,325 $29,750 - $47,310
Invoice $27,301 - $41,416 $27,519 - $43,523
Gas Mileage 23-23 mpg 21-23 mpg
Specs 2017 Honda Odyssey Specs 2017 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2017 Honda Odyssey Interior Features 2017 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2017 Honda Odyssey Warranty 2017 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2017 Honda Odyssey Safety Ratings 2017 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome