2014 Honda Odyssey vs 2014 Toyota Sienna

Model 2014 Honda Odyssey 2014 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $28,825 - $44,450 $26,920 - $41,710
Invoice $26,366 - $40,618 $24,900 - $38,373
Gas Mileage 23-23 mpg 19-21 mpg
Specs 2014 Honda Odyssey Specs 2014 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2014 Honda Odyssey Interior Features 2014 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2014 Honda Odyssey Warranty 2014 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2014 Honda Odyssey Safety Ratings 2014 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome