2012 Mazda MAZDA5 vs 2012 Honda Odyssey

Model 2012 Mazda MAZDA5 2012 Honda Odyssey
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $19,625 - $24,025 $28,375 - $43,825
Invoice $18,771 - $22,975 $25,956 - $40,048
Gas Mileage 24-24 mpg 22-23 mpg
Specs 2012 Mazda MAZDA5 Specs 2012 Honda Odyssey Specs
Transmission A, M A
Drivetrain FWD FWD
Engine Type 4 Cylinder V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2012 Mazda MAZDA5 Interior Features 2012 Honda Odyssey Interior Features
Warranty 2012 Mazda MAZDA5 Warranty 2012 Honda Odyssey Warranty
Safety Ratings 2012 Mazda MAZDA5 Safety Ratings 2012 Honda Odyssey Safety Ratings
Powered by Chrome