2010 Mazda Tribute vs 2010 Toyota RAV4

Model 2010 Mazda Tribute 2010 Toyota RAV4
Body Styles SUV SUV
MSRP $20,405 - $28,915 $21,675 - $27,985
Invoice $0 - $27,049 $20,264 - $25,744
Gas Mileage 20-33 mpg 22-25 mpg
Specs 2010 Mazda Tribute Specs 2010 Toyota RAV4 Specs
Transmission A, M A
Drivetrain 4WD, FWD 4WD, FWD
Engine Type 4 Cylinder, V6 4 Cylinder, V6
Fuel Type Flex Fuel, Gasoline, Hybrid Gasoline
Interior Features 2010 Mazda Tribute Interior Features 2010 Toyota RAV4 Interior Features
Warranty 2010 Mazda Tribute Warranty 2010 Toyota RAV4 Warranty
Safety Ratings 2010 Mazda Tribute Safety Ratings 2010 Toyota RAV4 Safety Ratings
Powered by Chrome