2010 Mazda MAZDA5 vs 2010 Honda Odyssey

Model 2010 Mazda MAZDA5 2010 Honda Odyssey
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $18,510 - $23,240 $26,805 - $40,755
Invoice $17,344 - $21,755 $24,297 - $36,903
Gas Mileage 24-25 mpg 19-21 mpg
Specs 2010 Mazda MAZDA5 Specs 2010 Honda Odyssey Specs
Transmission A, M A
Drivetrain FWD FWD
Engine Type 4 Cylinder V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2010 Mazda MAZDA5 Interior Features 2010 Honda Odyssey Interior Features
Warranty 2010 Mazda MAZDA5 Warranty 2010 Honda Odyssey Warranty
Safety Ratings 2010 Mazda MAZDA5 Safety Ratings 2010 Honda Odyssey Safety Ratings
Powered by Chrome