2009 Honda Odyssey vs 2009 Toyota Sienna

Model 2009 Honda Odyssey 2009 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $26,355 - $41,105 $24,540 - $37,865
Invoice $23,890 - $37,219 $22,084 - $33,698
Gas Mileage 19-21 mpg 18-20 mpg
Specs 2009 Honda Odyssey Specs 2009 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2009 Honda Odyssey Interior Features 2009 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2009 Honda Odyssey Warranty 2009 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2009 Honda Odyssey Safety Ratings 2009 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome