2007 Honda Odyssey vs 2007 Toyota Sienna

Model 2007 Honda Odyssey 2007 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $25,645 - $39,095 $24,155 - $37,665
Invoice $23,234 - $35,388 $21,738 - $33,521
Gas Mileage 21-22 mpg 20-22 mpg
Specs 2007 Honda Odyssey Specs 2007 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2007 Honda Odyssey Interior Features 2007 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2007 Honda Odyssey Warranty 2007 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2007 Honda Odyssey Safety Ratings 2007 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome