2006 Mercury Mariner vs 2006 Toyota RAV4

Model 2006 Mercury Mariner 2006 Toyota RAV4
Body Styles SUV SUV
MSRP $21,380 - $29,225 $20,300 - $25,870
Invoice $19,965 - $27,190 $18,778 - $23,540
Gas Mileage 21-31 mpg 24-27 mpg
Specs 2006 Mercury Mariner Specs 2006 Toyota RAV4 Specs
Transmission A A
Drivetrain 4WD, FWD 4WD, FWD
Engine Type 4 Cylinder, V6 4 Cylinder, V6
Fuel Type Gasoline, Hybrid Gasoline
Interior Features 2006 Mercury Mariner Interior Features 2006 Toyota RAV4 Interior Features
Warranty 2006 Mercury Mariner Warranty 2006 Toyota RAV4 Warranty
Safety Ratings 2006 Mercury Mariner Safety Ratings 2006 Toyota RAV4 Safety Ratings
Powered by Chrome