2006 Honda Odyssey vs 2006 Toyota Sienna

Model 2006 Honda Odyssey 2006 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $25,345 - $38,795 $23,775 - $38,380
Invoice $22,821 - $34,908 $21,396 - $34,156
Gas Mileage 22-24 mpg 20-22 mpg
Specs 2006 Honda Odyssey Specs 2006 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drive Type FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2006 Honda Odyssey Interior Features 2006 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2006 Honda Odyssey Warranty 2006 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2006 Honda Odyssey Safety Ratings 2006 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome