2005 Chevrolet Blazer vs 2005 Honda CR-V

Model 2005 Chevrolet Blazer 2005 Honda CR-V
Body Styles SUV SUV
MSRP $21,305 - $24,305 $20,195 - $25,250
Invoice $19,281 - $21,996 $18,658 - $23,321
Gas Mileage 17-19 mpg 23-26 mpg
Specs 2005 Chevrolet Blazer Specs 2005 Honda CR-V Specs
Transmission M A, M
Drive Type 4WD, RWD 4WD, FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2005 Chevrolet Blazer Interior Features 2005 Honda CR-V Interior Features
Warranty 2005 Chevrolet Blazer Warranty 2005 Honda CR-V Warranty
Safety Ratings 2005 Chevrolet Blazer Safety Ratings 2005 Honda CR-V Safety Ratings
Powered by Chrome