2004 Honda Odyssey vs 2004 Toyota Sienna

Model 2004 Honda Odyssey 2004 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $24,490 - $30,490 $22,955 - $37,150
Invoice $22,038 - $27,429 $20,658 - $33,062
Gas Mileage 21-21 mpg 21-23 mpg
Specs 2004 Honda Odyssey Specs 2004 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drive Type FWD AWD, FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2004 Honda Odyssey Interior Features 2004 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2004 Honda Odyssey Warranty 2004 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2004 Honda Odyssey Safety Ratings 2004 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome