2004 Chevrolet Blazer vs 2004 Toyota RAV4

Model 2004 Chevrolet Blazer 2004 Toyota RAV4
Body Styles SUV SUV
MSRP $21,055 - $27,230 $18,450 - $20,900
Invoice $19,055 - $24,643 $17,086 - $19,061
Gas Mileage 17-18 mpg 24-27 mpg
Specs 2004 Chevrolet Blazer Specs 2004 Toyota RAV4 Specs
Transmission A, M A, M
Drivetrain 4WD, RWD 4WD, FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2004 Chevrolet Blazer Interior Features 2004 Toyota RAV4 Interior Features
Warranty 2004 Chevrolet Blazer Warranty 2004 Toyota RAV4 Warranty
Safety Ratings 2004 Chevrolet Blazer Safety Ratings 2004 Toyota RAV4 Safety Ratings
Powered by Chrome