2004 Chevrolet Blazer vs 2004 Honda CR-V

Model 2004 Chevrolet Blazer 2004 Honda CR-V
Body Styles SUV SUV
MSRP $21,055 - $27,230 $19,000 - $22,550
Invoice $19,055 - $24,643 $17,556 - $20,830
Gas Mileage 17-18 mpg 23-26 mpg
Specs 2004 Chevrolet Blazer Specs 2004 Honda CR-V Specs
Transmission A, M A, M
Drivetrain 4WD, RWD 4WD, FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2004 Chevrolet Blazer Interior Features 2004 Honda CR-V Interior Features
Warranty 2004 Chevrolet Blazer Warranty 2004 Honda CR-V Warranty
Safety Ratings 2004 Chevrolet Blazer Safety Ratings 2004 Honda CR-V Safety Ratings
Powered by Chrome