2003 Honda Odyssey vs 2003 Toyota Sienna

Model 2003 Honda Odyssey 2003 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $24,400 - $30,400 $23,905 - $28,012
Invoice $21,957 - $27,348 $21,514 - $24,930
Gas Mileage 21-21 mpg 21-21 mpg
Specs 2003 Honda Odyssey Specs 2003 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2003 Honda Odyssey Interior Features 2003 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2003 Honda Odyssey Warranty 2003 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2003 Honda Odyssey Safety Ratings 2003 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome