2002 Honda Odyssey vs 2002 Toyota Sienna

Model 2002 Honda Odyssey 2002 Toyota Sienna
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $24,250 - $30,250 $23,905 - $28,012
Invoice $21,822 - $27,214 $21,514 - $24,930
Gas Mileage 21-21 mpg 21-21 mpg
Specs 2002 Honda Odyssey Specs 2002 Toyota Sienna Specs
Transmission A A
Drive Type FWD FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2002 Honda Odyssey Interior Features 2002 Toyota Sienna Interior Features
Warranty 2002 Honda Odyssey Warranty 2002 Toyota Sienna Warranty
Safety Ratings 2002 Honda Odyssey Safety Ratings 2002 Toyota Sienna Safety Ratings
Powered by Chrome