2001 Toyota Sienna vs 2001 Honda Odyssey

Model 2001 Toyota Sienna 2001 Honda Odyssey
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $23,905 - $28,436 $23,900 - $28,400
Invoice $21,514 - $25,308 $21,268 - $25,267
Gas Mileage 22-22 mpg 21-21 mpg
Specs 2001 Toyota Sienna Specs 2001 Honda Odyssey Specs
Transmission A A
Drive Type FWD FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2001 Toyota Sienna Interior Features 2001 Honda Odyssey Interior Features
Warranty 2001 Toyota Sienna Warranty 2001 Honda Odyssey Warranty
Safety Ratings 2001 Toyota Sienna Safety Ratings 2001 Honda Odyssey Safety Ratings
Powered by Chrome