2000 Toyota Sienna vs 2000 Honda Odyssey

Model 2000 Toyota Sienna 2000 Honda Odyssey
Body Styles Minivan Minivan
MSRP $22,368 - $27,334 $23,400 - $28,000
Invoice $19,812 - $23,930 $20,814 - $24,902
Gas Mileage 21-21 mpg 21-21 mpg
Specs 2000 Toyota Sienna Specs 2000 Honda Odyssey Specs
Transmission A A
Drivetrain FWD FWD
Engine Type V6 V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 2000 Toyota Sienna Interior Features 2000 Honda Odyssey Interior Features
Warranty 2000 Toyota Sienna Warranty 2000 Honda Odyssey Warranty
Safety Ratings 2000 Toyota Sienna Safety Ratings 2000 Honda Odyssey Safety Ratings
Powered by Chrome