1999 Chevrolet Blazer vs 1999 Honda CR-V

Model 1999 Chevrolet Blazer 1999 Honda CR-V
Body Styles SUV SUV
MSRP $18,470 - $32,870 $18,550 - $21,250
Invoice $16,715 - $29,747 $16,945 - $19,409
Gas Mileage 18-18 mpg 23-23 mpg
Specs 1999 Chevrolet Blazer Specs 1999 Honda CR-V Specs
Transmission A, M A, M
Drive Type 4WD, RWD 4WD, FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 1999 Chevrolet Blazer Interior Features 1999 Honda CR-V Interior Features
Warranty 1999 Chevrolet Blazer Warranty 1999 Honda CR-V Warranty
Safety Ratings 1999 Chevrolet Blazer Safety Ratings 1999 Honda CR-V Safety Ratings
Powered by Chrome