1996 Toyota RAV4 vs 1996 Chevrolet Blazer

Model 1996 Toyota RAV4 1996 Chevrolet Blazer
Body Styles SUV SUV
MSRP $14,948 - $18,098 $19,444 - $23,252
Invoice $13,625 - $16,216 $17,597 - $21,043
Gas Mileage 19-21 mpg
Specs 1996 Toyota RAV4 Specs 1996 Chevrolet Blazer Specs
Transmission A, M A
Drivetrain 4WD, FWD 4WD, RWD
Engine Type 4 Cylinder V6
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 1996 Toyota RAV4 Interior Features 1996 Chevrolet Blazer Interior Features
Warranty 1996 Toyota RAV4 Warranty 1996 Chevrolet Blazer Warranty
Safety Ratings 1996 Toyota RAV4 Safety Ratings 1996 Chevrolet Blazer Safety Ratings
Powered by Chrome