1996 Chevrolet Blazer vs 1996 Toyota RAV4

Model 1996 Chevrolet Blazer 1996 Toyota RAV4
Body Styles SUV SUV
MSRP $19,444 - $23,252 $14,948 - $18,098
Invoice $17,597 - $21,043 $13,625 - $16,216
Gas Mileage 19-21 mpg
Specs 1996 Chevrolet Blazer Specs 1996 Toyota RAV4 Specs
Transmission A A, M
Drivetrain 4WD, RWD 4WD, FWD
Engine Type V6 4 Cylinder
Fuel Type Gasoline Gasoline
Interior Features 1996 Chevrolet Blazer Interior Features 1996 Toyota RAV4 Interior Features
Warranty 1996 Chevrolet Blazer Warranty 1996 Toyota RAV4 Warranty
Safety Ratings 1996 Chevrolet Blazer Safety Ratings 1996 Toyota RAV4 Safety Ratings
Powered by Chrome