Toyota Sequoia ›› 2014 ›› 2014 Toyota Sequoia Warranty

2014 Toyota Sequoia

Select another year: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Select another model: 4Runner Avalon Avalon Hybrid Camry Camry Hybrid Corolla FJ Cruiser Highlander Highlander Hybrid Land Cruiser Prius Prius c Prius Plug-in Hybrid Prius v RAV4 RAV4 EV Sequoia Sienna Tacoma Tundra Venza Yaris

Warranty

Compare the 2014 Toyota Sequoia warranty across different trims / styles.

SR5 RWD 5.7L SR5 (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

Limited RWD 5.7L Limited (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

Platinum RWD 5.7L Platinum (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

SR5 4WD 5.7L SR5 (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

SR5 4WD 5.7L FFV SR5 (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

Limited 4WD 5.7L Limited (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

Limited 4WD 5.7L FFV Limited (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

Platinum 4WD 5.7L FFV Platinum (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2

Platinum 4WD 5.7L Platinum (Natl)

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Maintenance Miles/km 25,000
Maintenance Years 2
Roadside Assistance Miles/km 25,000
Roadside Assistance Years 2