Honda Civic Hybrid ›› 2013 ›› 2013 Honda Civic Hybrid Warranty

2013 Honda Civic Hybrid

Select another year: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Select another model: Accord Civic Civic Hybrid Crosstour CR-V CR-Z Fit Fit EV Insight Odyssey Pilot Ridgeline

Warranty

Compare the 2013 Honda Civic Hybrid warranty across different trims / styles.

CVT Hybrid Sedan

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan PZEV

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan with Navigation

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan with Navigation PZEV

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan with Leather

Warranty

Basic Years 3
Basic Miles/km 36,000
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan with Leather PZEV

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan with Leather and Navigation

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5

CVT Hybrid Sedan with Leather and Navigation PZEV

Warranty

Corrosion Years 5
Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5