Honda Ridgeline ›› 2007 ›› 2007 Honda Ridgeline Warranty

2007 Honda Ridgeline

Select another year: 2021 2020 2019 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Select another model: Accord Accord Hybrid Civic Civic Hybrid CR-V Element Fit Odyssey Pilot Ridgeline S2000

Warranty

Compare the 2007 Honda Ridgeline warranty across different trims / styles.

RT RT

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 80,000
Emissions Years 8

RTX RTX

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 80,000
Emissions Years 8

RTS RTS

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 80,000
Emissions Years 8

RTL w/Leather RTL

Warranty

Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5
Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 80,000
Emissions Years 8

RTL w/Leather & Navi RTL with Navigation

Warranty

Drivetrain Miles/km 60,000
Drivetrain Years 5
Emissions Miles/km 80,000
Emissions Years 8
Basic Miles/km 36,000
Basic Years 3
Corrosion Miles/km Unlimited
Corrosion Years 5