Ford E-Series Chassis ›› 1995 ›› 1995 Ford E-Series Chassis Wheel / Rim Size

1995 Ford E-Series Chassis

Select another year: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Wheel / Rim Size

Compare the 1995 Ford E-Series Chassis wheel and rim size across different trims / styles.

138" WB SRW

138" WB SRW

Stripped Chassis 138" WB

138" WB DRW

138" WB DRW

Stripped Chassis 158" WB

Stripped Chassis 176" WB DRW

158" WB DRW

158" WB DRW

176" WB DRW