Dodge Ram Wagon ›› 1992 ›› 1992 Dodge Ram Wagon Wheel / Rim Size

1992 Dodge Ram Wagon

Select another year: 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Wheel / Rim Size

Compare the 1992 Dodge Ram Wagon wheel and rim size across different trims / styles.

B150 109.6" WB

B150 127.6" WB

B250 127.6" WB

B250 Maxi 127.6" WB

B350 127.6" WB

B350 Maxi 127.6" WB